top of page

Bli medlem

Vi välkomnar alla företag verksamma inom färskfoderindustrin och som uppfyller våra medlemsvillkor. För att bli medlem i branschföreningen Svenska Färskfoder måste följande punkter vara uppfyllda:

För att bli medlem i branschföreningen Svenska Färskfoder måste företaget...

 

  • Vara ett färskfoderföretag enligt Svenska Färskfoders definition:

    • Ett företag verksamt inom foderindustrin för husdjur, som främst arbetar med färskfoder.

  • Använda sig av godkänd produktionsanläggning, lager eller liknande (foderanläggning med godkännandenummer) antingen som foderproducent eller foderleverantör, enligt gällande regler (EU-direktiv och riktlinjer från Jordbruksverket)

  • Aktivt medverka till konsumenters förståelse kring hantering av färskfoder i en hemmamiljö – tex att hålla enhetlig informationstext tillgänglig för företagets kunder

  • Lämna medgivande till att Svenska Färskfoder publicerar bolagsnamn/varumärke/logotyp på hemsidan, samt uppdaterade kontaktuppgifter till bolaget

  • Betala den årliga avgiften till Svenska Färskfoder

  • Följa svensk lag och föreningens stadgar, samt i övrigt aktivt verka för en god branschsed

bottom of page