top of page

Jordbruksverket kräver registrering av återförsäljare

En relativt ny föreskrift är att återförsäljare av färskfoder måste vara registrerade hos Jordbruksverket.


Återförsäljare av färskfoder faller under samma lagstiftning som återförsäljare av foder till livsmedelsproducerande djur. Många butiker som sedan tidigare sålt foder till livsmedelsproducerande djur är redan registrerade och behöver således inte göra någon ny registrering.


Som återförsäljare av färskfoder registrerar man sig genom att skicka ett mail till jordbruksverket@jordbruksverket.se med nedanstående uppgifter:


 • Namn

 • Adress

 • Organisationsnummer/personnummer

 • Fastighetsbeteckning där produkterna lagras

 • Adress där produkterna lagras om annan adress än ovan

 • Telefonnummer

 • Kontaktperson

 • Direkttelefonnummer (inkl. riktnummer)

 • Mobiltelefonnummer

 • E-postadress

 • Län

 • Kommun 

Mer information kring registrering av verksamhet finns att läsa på jordbruksverkets hemsida.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/produkterfrandjur/anlaggningochverksamhet/registreradverksamhet.4.2b43ae8f11f647973778000604.html

77 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page