top of page

Studie som sträcker sig över tio år visar att katter mår bäst när de äter biologiskt anpassad föda

Uppdaterat: 22 sep. 2021


Foto: @fjarilsflickan

Det kanske låter självklart för en del, men när Pottenger för nästan 100 år sedan använde katter i en studie upptäckte han att de katter som åt rått kött var friskare, mådde bättre och levde längre än katterna som fick äta tillagad föda.


Francis Marion Pottenger Jr. var en amerikansk läkare och Raw food-förespråkare. Han är mest känd för sin kattstudie vilken fortfarande är aktuell när det kommer till rå respektive tillagad föda.


Pottenger studerade ursprungligen hormoner från binjuren där han använde sig av donerade katter. Alla katter i studien fick därför sin binjure bortopererad. Katternas kost bestod av tillagade köttrester, fiskleverolja och färsk mjölk vilket ansågs vara en bra och adekvat kost. Vid ett tillfälle översteg antal katter tillgången på föda vilket gjorde att Pottenger bestämde sig för att istället ge en grupp katter slaktavfall i form av organ, kött och ben. Inom loppet av några få månader märkte han en stor skillnad på katternas välmående och hälsa och de råutfodrade katterna verkade må betydligt bättre, samtidigt som deras kattungar var mer energifulla och de postoperativa dödstalen minskade.


Resultatet fångade Pottengers intresse varpå han ägnade tio år till att studera skillnaderna mellan katter, och deras avkommor, som gavs en rå respektive tillagad diet. Experimentet involverade fyra generation av katter och uppskattningsvis 900 katter fanns med i hans studier. En grupp katter matades med två tredjedelar rått kött och en tredjedel mjölk och fiskleverolja, medan den andra gruppen av katter gavs två tredjedelar tillagat kött och en tredjedel mjölk och fiskleverolja. Tidigt stärktes tesen om att gruppen av katter som gavs rått kött var friska medan den grupp som gavs tillagat kött utvecklade flera olika hälsoproblem så som tillväxthämmade kattungar, större risk för medfödda fel och lägre fertilitet. Efter fyra generationer kunde inte längre katterna reproducera sig alls.


Pottenger var revolutionerande för sin tid, och hans studier nämns fortfarande när vi talar om råföda för katter och dess positiva inverkan för katternas hälsa och välmående. En del kritiserar studiens tillförlitlighet och menar att det är självklart att näringsämnen förstörs när kött tillagas och att diverse vitaminer och mineraler därför måste tillsättas i efterhand. Idag vet vi att tillagat kött inte längre innehåller alla de näringsämnen som är viktiga för katternas hälsa, och mycket riktigt tillsätts därför vissa näringsämnen, som t ex taurin, i torrfodret.


Frågan är då varför vi ska välja ett alternativ som innebär att naturliga näringsämnen förstörs och sedan måste tillsättas igen, när ett biologiskt anpassat och naturligt alternativ finns lättillgängligt i frysdisken.


 

Källor:

The collected professional papers of Francis Marion Pottenger, Jr, M.D. (http://ppolinks.com/monrovia/MH%2001%2056.pdf)744 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page