top of page

Svenska Färskfoder tar fram nationella riktlinjer för färskfoderproduktion med JordbruksverketBranschorganisationen Svenska Färskfoder kommer tillsammans med Jordbruksverket att ta fram nationella riktlinjer för färskfoderproduktion och distribution i Sverige.


Svenska Färskfoder arbetar just nu med att ta fram nationella branschriktlinjer för produktion och distribution av färskfoder tillsammans med Jordbruksverket. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att aktörerna inom branschen arbetar utefter samma principer och med samma mål vad gäller kvalité och hygien för att uppfylla god fodersäkerhet.

Tillverkning av färskfoder regleras av både EU-lagstiftning och svenska förordningar och föreskrifter. Färskfoderföretagare måste säkerställa att kraven i både foderlagstiftningen och lagstiftningen om animaliska biprodukter (den s.k. ABP-lagstiftningen) följs. Riktlinjerna är beskrivningar av hur medlemsföretagen i branschorganisationen ska göra för att uppfylla dessa krav.

Den första versionen av branschriktlinjerna kommer att presenteras på branschorganisationen hemsida så snart de godkänts av Statens jordbruksverk.

453 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page